Cuvânt Înainte

"M-a posedat intenţia de a împrumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroasă, unele să supere pupila prin scânteiere, altele să fie pipăibile, dure. Toată viaţa am avut un ideal, dar neavând instalaţiile necesare, am ales materialul vagabond al cuvintelor date."

sâmbătă, 15 august 2009

Tell us everythingSeaa wait for mee* Morning, afternoon, evening. Great day. Actually, i met an old friend, and i'm amazed and happy, and i want to show it. XOXO