Cuvânt Înainte

"M-a posedat intenţia de a împrumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroasă, unele să supere pupila prin scânteiere, altele să fie pipăibile, dure. Toată viaţa am avut un ideal, dar neavând instalaţiile necesare, am ales materialul vagabond al cuvintelor date."

marți, 7 iulie 2009

Things girls want Guys to know


We love when you cuddle with us

We don't always look our best so get over it

We're always ready to talk, so call us

We're not perfect so.. deal with it

We love surprises

We can like boy stuff too

We need your advice sometimes so don't be afraid to give it to us!

Hugs mean more sometimes