Cuvânt Înainte

"M-a posedat intenţia de a împrumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroasă, unele să supere pupila prin scânteiere, altele să fie pipăibile, dure. Toată viaţa am avut un ideal, dar neavând instalaţiile necesare, am ales materialul vagabond al cuvintelor date."

joi, 5 iulie 2012

- It's funny how those initial instincts can be so right, you know? I mean, you make all these mistakes along the way, but the world will make sure you end up with the person you're meant to be with.
- It's good to keep those people in your life. The people who really know you best.