Cuvânt Înainte

"M-a posedat intenţia de a împrumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroasă, unele să supere pupila prin scânteiere, altele să fie pipăibile, dure. Toată viaţa am avut un ideal, dar neavând instalaţiile necesare, am ales materialul vagabond al cuvintelor date."

duminică, 8 mai 2011

Nu ai altceva de făcut, decât să deschizi gura și să ai curajul de a spune lucruri pe care nu le pricepi. Încearcă