Cuvânt Înainte

"M-a posedat intenţia de a împrumuta vorbelor însuşiri materiale, aşa încât unele să miroasă, unele să supere pupila prin scânteiere, altele să fie pipăibile, dure. Toată viaţa am avut un ideal, dar neavând instalaţiile necesare, am ales materialul vagabond al cuvintelor date."

vineri, 13 noiembrie 2009

She said"I am going to sit here with you by the river. If you go home to sleep, I will sleep in front of your house. And if you go away, I will follow you – until you tell me to go away. Then I’ll leave. But I have to love you for the rest of my life."